Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów