Uchwała Nr XV/117/2016

Uchwały
Uchwała Nr XV/117/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Aleksandrów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Dokument do pobrania tutaj >>