Uchwała Nr XV/118/2016

Uchwały
Uchwała Nr XV/118/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dokument do pobrania tutaj >>