Uchwała Nr XV/119/2016

Uchwały
Uchwała Nr XV/119/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Dokument do pobrania tutaj >>