Uchwała Nr XV/121/2016

Uchwały
Uchwała Nr XV/121/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dokument do pobrania tutaj >>