Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Komunikaty i ogłoszenia