Informacja o wynikach konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Organizacje pozarządowe