Uchwała Nr XVI/130/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/130/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>