Uchwała Nr XVI/131/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/131/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>