Uchwała Nr XVII/133/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/133/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2017 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>