Uchwała Nr XVII/134/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/134/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>