Uchwała Nr XVII/135/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2016-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>