Uchwała Nr XVII/138/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/138/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2017 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>