Uchwała Nr XVII/139/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/139/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2017 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>