Uchwała Nr XVII/141/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/141/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2017 - 2020.

Dokument do pobrania tutaj >>