Uchwała Nr III/10/2006

Uchwały

Uchwała Nr III/10/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

więcej...