Ogłoszenie o zamówieniu- Remont drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola- Paradyż- Skórkowice- Reczków na odcinku 1668,33m.