Zarządzenie Nr 14/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.zmieniające zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>