Zarządzenie Nr 16/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 marca 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej od zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>