Zarządzenie Nr 22/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego w Skotnikach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>