Zarządzenie Nr 23/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>