Uchwała Nr XIX/145/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/145/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Dokument do pobrania tutaj >>