Uchwała Nr XIX/146/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/146/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2017 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>