Uchwała XIX/148/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/148/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie "Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>