Uchwała Nr XIX/149/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/149/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022.

Dokument do pobrania tutaj >>