Uchwała Nr XIX/150/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/150/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2017 - 2020.

Dokument do pobrania tutaj >>