Uchwała Nr XX/152/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/152/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Dokument do pobrania tutaj >>