Uchwała Nr XX/153/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/153/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokument do pobrania tutaj >>