Uchwała Nr XX/154/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/154/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.

Dokument do pobrania tutaj >>