Uchwała Nr XX/155/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/155/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2017 roku

Dokument do pobrania tutaj >>