Uchwała Nr XX/157/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/157/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla leżącego w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów rezerwatu przyrody "Jaksonek"

Dokument do pobrania tutaj >>