Uchwała Nr XX/158/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/158/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2017 - 2020

Dokument do pobrania tutaj >>