Uchwała Nr XX/160/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/160/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>