Uchwała Nr XX/161/2017

Uchwały
Uchwała Nr XX/161/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>