Ogłoszenie o zamówieniu: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodocią

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Ogłoszenie >>

SIWZ wraz z załącznikami 1-7a >>

Załącznik nr 8 >>

Załącznik nr 8A >>

Załącznik nr 9 >>

Załącznik nr 9A >>

Załącznik nr 10 >>

Załącznik nr 10A >>


Załączniki spakowane programem 7-zip.