Modyfikacja SIWZ: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodociągowej....

Przetargi
Modyfikacja SIWZ:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.


Modyfikacja SIWZ >>

NOWY załącznik nr 1 do SIWZ -wersja edytowalna >>