Wyjaśnienie SIWZ: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodociągowej...

Przetargi
Wyjaśnienie SIWZ:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.


Wyjaśnienie SIWZ >>