Ogłoszenie - w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

    W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w dwóch terminach:

  1.  od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;
  2.  od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą:

  •     01 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  •     01 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów w godz. 8:00-12:00.

    Druki wniosków „o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” są dostępne w Urzędzie Gminy Aleksandrów
(pokój nr 103) w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl oraz na stronie internetowej Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl       
    Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 103  Urzędu Gminy Aleksandrów lub pod nr tel. (44) 756-00-27 wew. 30 lub (44) 756-00-69.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego >>

Oświadczenie >>