Informacja z otwarcia ofert: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci...

Przetargi
Informacja z otwarcia ofert:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.


Informacja z otwarcia ofert >>