Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko"

Dokument do pobrania tutaj >>