Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania..

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów


o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko"

Dokument do pobrania tutaj >>

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów >>

Prognoza oddziaływania na środowisko >>