Uchwała Nr XXVIII/159/2006

Uchwały
Uchwała XXVIII/159/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Aleksandrów.
więcej...