Uchwała Nr XXI/163/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXI/163/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 8 września 2017 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>