Uchwała Nr XXI/165/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXI/165/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 8 września 2017 roku 

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>