Uchwała Nr XXI/166/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXI/166/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 8 września 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>