Uchwała Nr XXXI/176/2006

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/176/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie: przystapienia do aktualizacji - zmiany "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów"
wiecej...