Uchwała Nr XXII/173/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXII/173/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 października 2017 roku 

w sprawie taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>