Uchwała Nr XXII/177/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXII/177/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 października 2017 roku 

w zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej długu Gminy Aleksandrów na lata 2017-2025.

Dokument do pobrania tutaj >>