Uchwała Nr XXIII/179/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/179/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia programy współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>