Uchwała Nr XXIII/180/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/180/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Aleksandrów na lata 2018-2033.

Dokument do pobrania tutaj >>